XPC

Vi er avhengige av tillit fra våre kunder. Derfor er vi også opptatt av å ivareta våre kunders personvern. Alle personopplysninger skal være trygge hos oss. Det inkluderer alt som kan knyttes direkte til deg som person, blant annet telefonnummer, adresser, mailadresser, IP-adresser og øvrige personopplysninger.

 

Innsamling av personopplysninger

X TREME AS behandler personopplysninger først og fremst i forbindelse med kundeservice, kundeoppfølging, kundeadministrasjon, markedsføring, fakturering og gjennom avtalene vi har inngått med våre kunder.

X TREME AS innhenter som regel opplysningene direkte fra deg. Noen ganger henter vi opplysninger fra andre kilder, som kan være både offentlige og private institusjoner.

Vi informerer deg når vi innhenter opplysninger om deg og TREME AS er behandlingsansvarlig for disse opplysningene, med mindre innsamlingen er lovbestemt, hvis varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig, eller hvis vi vet at du allerede er kjent med at vi innhenter disse opplysningene. Dersom X TREME AS mottar dine opplysninger i listeform i forbindelse med markedsføringsaktiviteter, vil du ved første kommunikasjon fra TREME AS relatert til markedsføring basert på slik liste, ha mulighet til å reservere deg fra fremtidig kommunikasjon basert på slik liste. I tilfeller hvor TREME AS samler inn personopplysninger på oppdrag fra våre kunder, og slik sett opptrer som en databehandler på vår kundes vegne, vil det være vår kunde som har ansvaret for informasjonen til deg. Vi vil i slike tilfeller også kunne gi deg informasjon direkte, men da på oppdrag fra vår kunde.

Vi gjør ikke opptak av telefonsamtaler med mindre kunden eksplisitt ønsker og samtykker til det.

 

Kundeundersøkelser

Når du har vært i kontakt med X TREME AS, kan vi spørre deg om hvordan opplevelsen din var. Da lærer vi mer om hvordan vi kan gi våre kunder enda bedre produkter og tjenester. Ved hjelp av disse tilbakemeldingene kan vi også måle effekten av forbedringstiltak og se på koblingen mellom kundetilfredshet og kundeadferd over tid.

Hvis du ikke vil dele denne typen opplysninger med oss, kan du la være å svare på undersøkelsen vi sender deg.

 

Nyhetsbrev og markedsføring

Du vil kunne motta markedsføring, informasjon og varslinger fra X TREME AS. Dette kan komme på e-post, gjennom våre hjemmesider eller i andre hensiktsmessige kanaler. Dette vil kunne komme i tre forskjellige kategorier:

1. Informasjon og nyheter, som regel i form av nyhetsbrev på e-post.

2. Kampanjer og invitasjoner.

3. Systemvarslinger om dine tjenester fra TREME AS.

 

Du kan på ethvert tidspunkt registrere eller avregistrere deg i forhold til å motta denne kommunikasjonen.

 

Utlevering av personopplysninger
Internt i X TREME AS har vi et felles kunderegister som er tilgjengelig for alle våre ansatte. Formålet med dette kunderegisteret er å gi kundene våre best mulig service, samt informasjon og tilbud om produkter og tjenester vi tilbyr. Felles kunderegister kan inneholde disse opplysningene om deg:

– navn

– kontaktopplysninger

– hvilket selskap du er ansatt i

– hvilke tjenester og produkter du har avtale om

– historikk over din kontakt med X TREME AS

 

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger. For personopplysninger som samles inn basert på oppfyllelse av avtaler med våre kunder vil det som regel være kunden selv som er behandlingsansvarlig.

 

Databehandler

Når det er X TREME AS sin kunde som er Behandlingsansvarlig har X TREME AS rollen som Databehandler. For dette formål er det inngått en Databehandleravtale mellom kunden og TREME AS.

X TREME AS har også inngått avtaler med underleverandører om databehandling. Egne databehandleravtaler regulerer alle personopplysninger som deles med våre underleverandører. Våre underleverandører kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn det som er bestemt av behandlingsansvarlig.

 

 

Dine rettigheter:

Innsyn

Våre kunder har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler og hvordan vi behandler dem. Forespørsler om ytterligere innsyn gjøres til behandlingsansvarlig for opplysningene.

For ansatte i bedrifter som er kunder av X TREME AS kan noen av personopplysningene kun være synlige for den ansatte selv, og ikke for arbeidsgiver. Dersom det via arbeidsgiver (Behandlingsansvarlig) bes om kopi av alle data registrert på den ansatte, gjøres det oppmerksom på at disse data da også kan være synlige for arbeidsgiver i denne prosessen.

 

Retting

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige og at de er nødvendige for å iverksette avtalene vi har inngått med våre kunder og gi god service. Du kan kreve at vi retter og sletter opplysninger om deg hvis de er mangelfulle eller unødvendige. Krav om retting gjøres til behandlingsansvarlig for opplysningene.

 

Sletting

X TREME AS sletter personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle det formålet de ble innhentet for. Det betyr at så lenge du har en avtale med oss, lagrer vi nødvendige opplysninger om deg. Når avtaleforholdet avsluttes, vil vi slette data med mindre avtale om videre lagring er inngått. Mer informasjon om sletting finnes i vilkår for våre tjenester. Krav om sletting av opplysninger rettes til behandlingsansvarlig. Om det er lovbestemte krav til minimum lagringstid, for eksempel for regnskapsmateriale, vil ikke sletting kunne gjøres før denne minimumstiden er passert.

 

Tilsynsmyndighet

På Datatilsynets hjemmesider kan du lese mer om hvilke krav som stilles for behandling av personopplysninger. Dersom du opplever at X TREME AS ikke ivaretar dine rettigheter eller andre forhold relatert til personvern kan du henvende deg til Datatilsynet:

https://www.datatilsynet.no/
E-post: postkasse@datatilsynet.no
Telefon: +47 22 39 69 00
Postadresse: Postboks 8177 Dep., 0034 Oslo, Norge

Telefon: 38 00 20 80

Epost: salg@xpc.no

Orgnr. 984 044 682 MVA

Personvernerklæring

Salgsbetingelser

Andøyfaret 15

4623  KRISTIANSAND S

NORGE