XPC Din lokale IT-partner

Vi bistår kunder via eget datasenter, med redundante løsninger, og høy sikkerhet.
I tillegg tilbyr vi en rekke skytjenester, bla.a. fra Microsoft.
Skytjenester er skalerbare tjensester som blir levert over nett.

Fra vårt eget datasenter leverer vi kostnadseffektive løsninger av høy kvalitet
  • Kostnadseffektive skybaserte serverløsninger​
  • Lønns- og regnskapssystemer (Visma, Uni Micro, Dynamics AX etc.)​
  • Microsoft programvare​
  • SaaS-løsninger (programvare som en tjeneste)​
  • Klienthåndtering og sikkerhet​
Fra Microsoft leverer vi følgende tjenester
  • E-postjenester via Office 365​
  • Teams for effektiv samhandling og møtevirksomhet​
  • Onedrive skylagring og fildeling​
  • Alle Office-applikasjoner​
  • Sharepoint, Azure og andre tjenester
I tillegg leverer vi følgende skytjenester
  • Sentralstyrt administrasjon av servere og arbeidsstasjoner​
  • Sentralstyrt administrasjon av trådløse nettverk og nettverksutstyr​
  • Fjernsupport via TeamViewer​
  • Drift av regnskapssystemer som Visma, Uni Micro m.m​

En av våre suksessfaktorer er vårt fokus på høy servicegrad.
Driftsavtalene definerer responstid og servicegrad etter kundens behov.
Vi drifter serverløsninger onsite hos kunder, i hosting-miljøer eller i skyen.

Konsulenttjenester

Vi har bred og lang erfaring med ordinære supporttjenester for brukere og systemer
I tillegg har vi bred erfaring med migreringsprosjekter, der man flytter store IT-systemer og brukere med
tilhørende data til ny leverandør.
I disse prosjektene er planleggings- og gjennomføringsfasen svært viktig for å ivareta kontinuitet og minimere
nedetid under prosessen.

Driftstjenester

En driftsavtale sikrer deg som kunde prioritert hjelp, forutsigbare kostnader, samt oppdaterte IT-systemer og
kompetanse.
Vi tilbyr driftstjenester både via vårt eget datasenter, i skyen eller onsite hos kunde.
Vi forebygger og detekterer trusler, feilsøker, vedlikeholder applikasjoner og operativsystemer. Vi løser adhoc problemer som oppstår

Cyberangrep er en reell trussel mot samfunnet og næringslivet.
Det kan føre til at sensitiv informasjon kan komme på avveie, med påfølgende katastrofale konsekvenser for næringslivet.
Vi i X treme har derfor meget høyt fokus på IT-sikkerhet. Våre løsninger sikrer deg som kunde en stabil IThverdag og gode rutiner for backup av dine data.

Backup
  • Sikkerhetskopier lagres i kryptert form på to geografisk adskilte lokasjoner​
E-postfilter
  • Skanning av inn- og utgående epost, for fjerning av spam og ondartet innhold er en naturlig del av våre leveranser​
Brannmurløsninger
  • Utstyr fra anerkjente produsenter, med mulighet for utvidet sikkerhetsfunksjonalitet
Klientsikkerhet
  • Sikkerhetsprogramvare fra verdens største leverandører av antivirus og nettsikkerhet.​

Gode innkjøpsavtaler er nøkkelen for kosteffektive leveranser av maskin og programvare for våre kunder.

Vi tilbyr komplette løsninger innenfor områder som server, klient, nettverk, møterom, telefoni, datarom, sikkerhet, programvare og print. Gode leveranser handler om rådgivning, kontroll og kostnadseffektivitet. Vi benytter kun utstyr av god kvalitet fra anerkjente produsenter.

Denne tjenesten lar X TREME fjernsupportere din datamaskin.
Kjør programmet ved å klikke på knappen under.
Etter programmet har startet må du medele en ID og kode til X treme support.

Telefon: 38 00 20 80

Epost: mail@xpc.no

Orgnr. 984 044 682 MVA

Personvernerklæring

Andøyfaret 15

4623  KRISTIANSAND S

NORGE