XPC Din lokale IT-partner

Bakgrunn
X treme AS ble etablert i 2001.Vi tilbyr IT-tjenester for kunder spredt over hele Norge. Hovedvekten av våre kunder er lokalisert i Agder-, Vestland- og Østlandsområdet. Vi står for levering av utstyr, implementering, drift og forebyggende vedlikehold av arbeidsstasjoner, servere og annet datateknisk utstyr. Vi drifter serverløsninger onsite hos kunder, i våre hosting-miljøer eller i skyen.

Fokus
Vårt fokus er å ha et tett og godt samarbeid med våre kunder hvor servicegrad på alle nivåer har høyeste prioritet. X TREME har en bred tjenesteportefølje av ende-til-ende skytjenester, rådgivningstjenester og sikkerhetsløsninger. Vi leverer skalerbare tjenester og integrasjoner som våre kunder trenger for å utvikle virksomheten sin. Våre ansatte har lang og bred erfaring med drift, integrasjon- og transisjonsprosjekter som sikrer våre kunders  virksomhetskritiske IT-systemer.

Nøkkelpersonene i X treme AS har komplementære egenskaper. Dette for å danne et best mulig team for å ivareta alle oppgaver i et prosjekt eller i driftssammenheng.

Geir Johnsen

– Daglig leder

Geir har ansvar for den daglige administrative ledelsen. Han er og er også involvert i interne og eksterne prosjekter både på IT salg og IT drift. Vår daglige leder har lang og allsidig bakgrunn fra administrasjon, drift og prosjektledelse. Kontakt Geir dersom du ønsker en uforpliktende samtale om ditt behov for drift eller ekspansjon på IT-siden.

johnsen@xpc.no

+47 416 93 853

Lars Gunnar Andersen

Salgs- og markedssjef

Lars har ansvaret for å forvalte og videreutvikle strategien for våre IT-tjenester og -leveranser innen salg og marked. Han har lang erfaring fra IT-bransjen, senest som leder for Atea Agder. Han har også erfaring fra produsentleddet, og har jobbet både i Dell og Toshiba. 

Ta kontakt med Lars for en uforpliktende prat.

lga@xpc.no

+47 454 16 016

Øyvind Kristiansen

– IT-konsulent

Øyvind har lang og allsidig erfaring og kompetanse innen IT drift. Han har spiss-kompetanse på Microsoft Server plattformen, og har blant annet sertifiseringer som Microsoft Small Business Specialist og MCTS. I tillegg har Øyvind utvidet kompetanse innen nettverk og brannmurer og har Zyxel Certified Network Engenieer level 2-sertifisering.

kristiansen@xpc.no

+47 997 30 704

Pål Birger Akselsen

– IT-konsulent

Pål har flere års erfaring fra IT drift og arbeider med salg, prosjektledelse og IT drift. Han har spisskompetanse på Microsoft plattformen og drifter til daglig noen av våre største kunders systemer.

akselsen@xpc.no

+47 907 69 995

Ryan D. McCombie

– IT-konsulent

Ryan jobber som IT konsulent i selskapet. Han har fagbrev som serviceelektroniker med fordypning innen kontor og datamaskiner. Han har over 25 års erfaring fra IT og kontormaskinbransjen, og har en allsidig bakgrunn som blant annet omfatter IT drift, kopi/print, salg av maskinvare/programvare, reparasjon av PC med mer.

ryan@xpc.no

+47 979 80 798

Tor Erik Gudding

– IT-konsulent

Tor Erik jobber som IT konsulent i selskapet. Han har høy kompetanse inn nettverk og sikkerhet. Han har over 10 års erfaring fra LOS Bynett, hvor han har driftet og supportert lag2-nettverk for bedriftskunder.

teg@xpc.no

+47 900 94 984

Ørjan Iveland Stenberg

– IT-konsulent

Ørjan har god kompetanse på Office 365 og Azure. Han håndterer våre driftskunder i forhold til reparasjoner og vedlikehold av nettverk og utstyr i Windows miljø.

Ørjan jobber og med lisensiering av Azure/Office 365, CAD og Adobe-produkter.

Ørjan er sertifisert Azure Administrator (AZ-104).

 

os@xpc.no

+47 979 80 798

Kenneth Pedersen

 – senior IT-konsulent

Kenneth har over 25 års erfaring innen IT-drift på ulike plattformer. Han har god kompetanse på serverløsninger
fra Microsoft samt flere ulike nettverksløsninger. Kenneth har også lang erfaring med utvikling av integrasjons-
og konverteringsløsninger i programmeringsspråket C# (C sharp), som gjerne er i tilknytning til ulike SQL-databaser.
Sertifisert i Visma (Global, Business, Dokumentsenter, Lønn etc.).

Kenneth er sertifisert Azure Administrator (AZ-104).

kp@xpc.no

+47 970 88 833

Jarle Ingebretsen

– IT-konsulent

Jarle har lang fartstid med IT drift fra store selskaper. Han har bred erfaring over flere fagfelt som; nettverksdrift, serverdrift, lagringssystemer og backupsystemer.

Jarle har og god kompetanse på virtualisering med VmWare ESXi og Microsoft Hyper-V. I tillegg har han kompetanse på O365 og Azure.

ji@xpc.no

+47 986 73 757

Thor Gustav Ravneand

– IT-konsulent

Thor Gustav har lang erfaring fra internettservice provider(ISP) bransjen som senior nettverks tekniker. Han har god kompetanse på nettverk med kjerneområde innenfor brannmur og ruting.

Thor Gustav har ansvar for design og drift av nettverksløsninger mot våre kunder og design og drift av X TREME sin egen løsning. Ta kontakt med Thor Gustav om du trenger hjelp med nettverket.

 

tgr@xpc.no

+47 464 68 924

Henrik Engebø

– IT-konsulent

he@xpc.no

+47 986 73 757

Nicolai Aunevik-Henriksen

– IT-tekniker

Nicolai har jobbet med brukerstøtte i flere år. Han hjelper våre kunders brukere med alle slags daglige utfordringer.

I tillegg har han erfaring som AV montør og bistår våre kunder med montering.

nicolai@xpc.no

+47 959 79 742

Adresse

X TREME AS
Andøyfaret 15
4623 KRISTIANSAND S
NORGE

Telefon

+47 38 00 20 80

Telefon: 38 00 20 80

Epost: mail@xpc.no

Orgnr. 984 044 682 MVA

Personvernerklæring

Salgsbetingelser

Andøyfaret 15

4623  KRISTIANSAND S

NORGE